UJS GroupApeliacijos

Apelicijų rašymas mokesčių baudoms  panaikinimas (Appeals against penalties for late Tax Return)

Pasibaigus finansiniams metams, privaloma laiku pristatyti tvarkingai užpildytas pajamų deklaracijas  Mokesčių Inspekcijai. Jeigu jums iškilo problemų jas pildant ar nesuspėjote to atlikti laiku, o už tai gavote baudą,  mes galime jums padėti anuliuoti  Mokesčių Inspekcijos skirtas baudas.